Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

 Naslednji pogoji veljajo za pravne osebe.

 I. Uporaba

 S spletno stranjo upravlja podjetje Prosigma plus d.o.o.., (v nadaljevanju »ponudnik«). Ob registraciji v sistem obiskovalec pridobi uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do pošiljanja povpraševanja preko spletne strani.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne strani, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudbikom in kupcem.

 Oddana povpraševanja so osnova za izdelavo ponudbe, ki vam jo bomo poslali v roku največ 7  delovnih dni po oddaji spletnega povpraševanja. Za naročilo nam pošljete potrjeno ponudbo. Vašo potrditev ponudbe smatramo kot naročilo.

Spremembe naročila morajo biti v pisni obliki. Vse informacije o velikosti in volumnu so informativne narave in niso zavezujoče.

To velja za vse potrjene potrditve ponudb, razen če je s pogodbo drugače določeno.

 

II.Cene

Cene, ki so objavljene so brez DDV-ja, brez stroškov prevoza do kupca, FCO naše skladišče, brez carine in drugih dajatev.

Cene veljajo v trenutku oddaje povpraševanja in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Trudimo se, da so cene ažurne, vendar se ne moremo izogniti morebitnim napakam. V tem primeru se bo napaka popravila in na ponudbi bo veljavna cena.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi ponudbo in le-ta velja za sprejeto naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 

III. Dobava / prevzem blaga, višja sila

Dobavni rok je naveden na ponudbi, kakor tudi odprema in morebitna dostava blaga. Na ponudbi je naveden tudi  način plačila in plačilni rok.

Potrudili se bomo spoštovati navedene dobavne roke.

Če pride do zamude z dobavo, vas obvestimo in se skupaj dogovorimo za najhitrejši možni rok dobave.

Možne so tudi delne dobave, če ni druge možnosti.

Višja sila ( motnje v proizvodnji, motnje na transportnih poteh, težave z materiali, pomanjkanje energije, naravne katastrofe...)lahko povzroči zamudo pri dobavi ali celo nedobavo naročenega blaga. V tem primeru kupca obvestimo in se dogovorimo za razumen nov rok dobave. Če pride do takšnih motenj, da blaga ni mogoče dobaviti, lahko dobavitelj odstopi od pogodbe.

Kupec ima možnost odstopiti od pogodbe, če ga dobavitelj ni obvestil o višji sili v roku 14 dni po preteku roka dobave.

 

IV.Plačilni pogoji

Vsa plačila so v € (EUR) in se plačajo podjetju Prosigma plus d.o.o.. Če ni drugače dogovorjeno, se naročeno blago plača po predračunu/ponudbi, kjer so navedeni vsi potrebni podatki za plačilo.

V primeru, da kupec zamudi postavljen rok plačila, se zaračunajo zakonsko določene zamudne obresti.

Menice in bančne garancije se sprejemajo le v primeru dogovora. Morebitni stroški bremenijo kupca.

 

V.Pakiranje, dostava, tveganje in zamuda

Če ni drugače dogovorjeno, se prodajalec odloči o vrsti embalaže, načinu pakiranja in dostavi.

V primeru lastnega prevzema se tveganje prevoza prenese na kupca.

Na željo kupca se blago v transportu zavaruje na stroške kupca.

V primeru neplačila ali v primeru, da kupec ne dvigne blaga v skladišču je prodajalec upravičen do plačila stroškov skladiščenja s strani kupca, ki znašajo 0,5% vrednosti za vsak začeti koledarski teden skladiščenja.

 

VI.Lastninski pridržek

Kot je splošno v veljavi, dobavimo vsako pošiljko z naslednjim lastninskim pridržkom: lastništvo nad dobavljenim blagom preide na kupca šele po izpolnitvi vseh zahtev iz potrditve naročila or. zavezujoče ponudbe z nami, veljavnih v trenutku vašega naročila oz. plačila za blago.

 

VII.Garancija za stvarne napake

Vsi artikli s spletne strani  imajo 1 leto garancije, nekateri tudi več, kar pa je pri teh artiklih posebej označeno. Za garancijski list velja izdan račun.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Osnovna informacija o izdelku je opis proizvoda in eventuelno standardi, ki so bili uporabljeni pri proizvodnji le-tega. Manjša odstopanja v barvi so možna in se ne štejejo za napako. Dobavitelj odgovarja za funkcionalno primernost proizvoda. V primeru, da gre za tovrstno napako, je kupec dolžan obvestiti prodajalca takoj po prevzemu blaga. Če je napaka utemeljena, bo proizvajalec presodil o možnosti popravila oz. zamenjave. V primeru, da je kupec proizvod sam popravljal oz., da je posegal nepooblaščeni serviser, napaka ni utemeljena.

 

VIII. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga prodajalcu sporoči (na kontaktni e-naslov [email protected]), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa) na nalsov prodajalca.

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 15 dni po prejemu blaga prodajalcu.Vračila vplačil vršimo na TRR kupca.

Vračilo artiklov poteka po predhodnem obvestilu po elektronki pošti ali telefonu na naslov: Prosigma plus d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341  LIMBUŠ.

 

IX.Kalupi (orodja)

Kalupi in orodja so v lasti proizvajalca, razen če ni s pogodbo drugače urejeno.

 

X.Modeli / risbe / dokumenti

Osnutki, dokumenti, slike, risbe in podobno so avtorsko zaščiteni. Če stranka poda predloge in ideje, se z dobaviteljem dogovori o obsegu skupnih avtorskih pravic. Če se tak dogovor ne sklene, je lastnik avtorskih pravic dobavitelj in stranka mora na njegovo zahtevo vrniti dokumente in uničiti digitalne izvirnike. Vsi tovrstni dokumenti so v lasti dobavitelja.

 

XI.Industrijska lastnina in pravne napake

Če dobavitelj kupcu pošlje skice, načrte, vzorce, modele ali posamezne dele proizvodov je kupec odgovoren za varovanje industrijske lastnine in le-tega ne sme predati tretjim osebam. Dobavitelj lahko zahteva vračilo le-tega.

 

XII.Ustreznost in reciklirani materiali

Za namensko uporabo kupljenih izdelkov je odgovoren naročnik oz. uporabnik.

Če bo kupec izdelek uporabljal tako, da bo v stiku z živili, je dolžan sam preveriti ustreznost in je uporaba na kupčevo odgovornost.

Reciklirane surovine, ki so uporabljene v proizvodnji skrbno izbere proizvajalec. Regenerirana plastika je lahko od serije do serije zelo različna po teksturi, barvi, bistrosti, vonju in fizikalnih ter kemijskih lastnostih. To ne pomeni napake dobavitelja in ni utemeljen razlog reklamacije.

 

XIII.Izpolnitev in pristojnost

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova [email protected] ali po pošti na naslov: Prosigma plus d.o.o., Limbuška 2, 2341 Limbuš – Maribor. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavni razlog, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Velja izključno le pravo Republike Slovenije. Sporazum Združenih narodov o pogodbah v mednarodni prodaji blaga - CISG - se ne uporablja. Sodno pristojnost za vsa pogodbena razmerja v smislu morebitnih sporov ima sodišče v Mariboru.

Loading...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}