Bencin

Elementov: 7

Elementov: 7

Črpalke Cematic 50 EX imajo certifikat za točenje vnetljivih tekočin kot so bencin, mešanica za dvotaktne motorje, kerozin in podobne, se dobavijo brez priključnega kabla. Priklop mora izvršiti pooblaščena oseba z ustreznim kablom, ki ga izbere glede na oceno nevarnosti. Na razpolago so izvedbe za napetost 12 V ter 230 V. Obe izvedbi vsebujeta avtomatsko točilno ročko ter filter z funkcijo ločevanja vode.

Loading...

{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_continue"}}
{{block type="ajaxcartpro/confirmation_items_gotocheckout"}}